Persondatafortegnelse

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en forening

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en forening i medfør af persondataforordningen. CAD Oldtimer er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger. CAD Oldtimer har ingen personoplysninger som er tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer).

Den sidste kolonne udfyldes og ajourføres løbende af foreningen.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: CAD Oldtimer, Hovedgaden 4, 8961 Allingåbro,
v. Grethe Rasmussen, Møllevej 3, 8950 Ørsted, CVR nr. 33449895

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 15 – 5 - 2018

Kontaktoplysninger på navngiven person i
CAD Oldtimer

  1. Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen?

Der skal være en beskrivelse af behandlingsformålene.

Formålet med behandlingerne i foreningen oplistes i overordnende kategorier.

  1. Hvad er formålene med behandlingen?

Her er oplistet de i foreningen behandlede personoplysninger.

  1. Hvilke personoplysninger behandler vi?

De forskellige typer af registrerede personer, hvorom der behandles personoplysninger.

  1. Hvem behandler vi oplysninger om?

Oplistning af eventuelle modtagere af foreningens oplysninger, samt hvilke oplysninger der videregives og i hvilke tilfælde. Hvis oplysninger ikke videregives, angives dette.

  1. Hvem videregives oplysningerne til?

Der bør være en angivelse af hvilke oplysninger, der skal slettes og hvornår.

  1. Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen?

Her skal så vidt muligt laves en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder en beskrivelse af måden oplysningerne registreres.

  1. Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen?

Hvordan opdager, rapporterer og undersøger vi brud på persondatasikkerheden? F.eks. ved hackerangreb. Hvordan vurderer vi, hvor alvorligt bruddet er?

  1. Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden?

Ved erhvervelse af et nyt IT-system eller ved ændringer på det nuværende, tænker vi databeskyttelse med ind. Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:

a)   At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.

b)   At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.

c)   At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

  1. Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer?

CAD Oldtimers kasserer:

Grethe Rasmussen Møllevej 3, 8950 Ørsted

grethe@gertsauto.dk
tlf. 22510748

a)   Varetagelse af medlemsforhold, herunder kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning

b)   Vi bruger ikke personoplysninger til andet end et medlemskartotek.

Almindelige personoplysninger:

a)   Navn

b)   Mailadresse

c)   Telefon

d)   Adresse

Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse indsamler vi ikke.

Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:

a)   Medlemmer

b)   Bestyrelse

a)   CAD Oldtimer videregiver ingen personlige oplysninger om foreningens medlemmer,
de bruges kun af den
dataansvarlige

a)   Vi opbevarer almindelige personoplysninger så længe man er medlem af foreningen.
Ved udmeldelse slettes alle personoplysninger.

Vi opbevarer vore personoplysninger på en computer, som er beskyttet af password og er låst inde.

Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, anmelder vi det til politiet og til Datatilsynet.

Vores IT-system kan følgende:

a)   Systemet har ikke automatisk slettefunktion, så
vi gennemgår oplysninger manuelt og sletter alle persondata manuelt, hvis man melder sig ud af foreningen