Generalforsamling 2022

Torsdag 17. marts 2022 deltog 26 medlemmer i foreningens generalforsamling.
Vi startede med lækre gule ærter fra slagter Drachmann med 3 slags kød, rugbrød, rødbeder og sennep.

Derefter generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Poul Torpe var dirigent. Ernst aflagde formandens beretning. Kassereren fremlagde regnskabet, som viste et flot overskud trods køb af nye skilte og en generator ud til lagerhallen. Overskuddet kom fra salg af dele fra lagerhallen. 

Alle valg til bestyrelsen, suppleanter og revisorer var genvalg.